Tiesithän, että ns. ulkona oppiminen on nykyään uusi musta eli todella IN?

Julkaistu:


metsä

Varhaiskasvatuksen maailmassa jonkinlaista metsäryhmätoimintaa on ollut aina. Luontokasvatus tai ympäristökasvatus ovat olleet kiinteä osa suomalaista varhaiskasvatusta aina Fröbelin pedagogisesta ajattelusta lähtien. Varhaiskasvatuksessa on kuljettu Metsämörrin jalanjäljissä, mutta varsinaisten metsäryhmien perustaminen ajoittuu 2000-luvun alkuun. Kuten nimikin sanoo, metsäryhmä on sellainen, jonka pääasiallinen toimintaympäristö on metsä säällä kuin säällä ympäri vuoden.


Pirkkalassa Luhtaröllien ryhmä aloitti vuonna 2001 ja allekirjoittanut aloitti Hämeenlinnassa nykymuotonsa saaneen kota-ajattelun vuonna 2005. Hämeenlinnassa ryhmiä lisättiin vuodesta 2011 alkaen ja perustettiin paikallinen metsäryhmäverkosto. Tämän jälkeen ajatus luonto- ja metsäryhmien perustamisesta on sittemmin levinnyt valtakunnallisesti laajalle alueelle.


Tarkkaa tietoa varsinaisten metsäryhmien määrästä ei käsittääkseni ole. Näitä ulkona opettamisen ryhmiä on tietojeni mukaan ainakin seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Hyvinkää, Kouvola, Rauma, Tampere, Kuopio, Oulu, Pori, Pirkkala, Äänekoski, Kitee, Vihti, Petäjävesi, Lempäälä, Suolahti jne. Olen jo vuosia odottanut jonkun tarmokkaan ympäristökasvattajan tarttuvan haasteeseen ja kartoittavan millaista ja miten laajaa metsäryhmätoiminta on Suomessa.


 


kota

Tällä aloitettiin vuonna 2005.

 


Tänä päivänä niin varhaiskasvatussuunnitelma kuin esiopetuksen opetussuunnitelma painottavat kestävää elämäntapaa. Perusta kestävään elämätapaan, luontosuhteen syntymiseen ja positiiviset arvot elinympäristöstämme huolehtimiseen luodaan varhaiskasvatuksessa sekä tätä jatkavassa esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Lähiluonto itsessään voi parhaimmillaan olla sekä toiminnan sisältö että oppimisympäristö.Luonnonmukainen ympäristö on oppimisen kohde sinänsä sekä myös eettisten ja esteettisten pohdintojen ja monien taitojen harjoittelun mahdollistaja. Oppimisen sisältöjä ja oppiaineita eheyttävälle toiminnalliselle opetukselle löytyy hyvin havainnoitavaa, kuvattavaa ja kuvailtavaa, kerättävää, luokiteltavaa, kokeiltavaa, pohdittavaa, tutkittavaa ja rakenneltavaa lähiluonnosta. Luonto toimii toiminnallisen, elämyksellisen oppimisen tarjoajana. Monesti myös oppiminen siirtyy vahvemmin pitkäkestoiseen muistiin, koska oppija on aiheesta motivoitunut ja oppiminen voidaan liittää aiemmin opitun pohjalle eli oppiminen on kumuloituvaa.


Juuri tämän kumuloitumisen vuoksi ulkona oppimisen tulisi olla mahdollista jatkumona varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Yhteistyötä eri verkostojen, toimijoiden ja eri opettajien välillä tulee kehittää. Kyse on yhteisistä lapsistamme ja nuorista, jonka elämänkulkua ei tulisi eri instituutioiden pilkkoa omiin ikäryhmiin, luokka-asteisiin tai eriarvoistaviin harrastajaryhmiin.


Opettajan ja kasvattajan rooli on toimia oppimisen mahdollistajana. Kestävään elämäntapaan suuntautunut kasvattaja on oppimisen motivoija, joka herättää oppijassa tarkasteltavaan ilmiöön tai asiaan liittyviä kysymyksiä. Lapselle on annettava mahdollisuus tehdä omia, ainutlaatuisia, pieniäkin havaintoja tutkittavasta aiheesta. Siksi luonto monimuotoisuudessaan mahdollistaa juuri havaintojen kautta oppimista jolla on lapselle tai oppijalle laajempi merkitys.


 


esiteTänä päivänä tasapainoillaan liiallisen istumisen, älylaitteiden ajankäytön ja ulkona toimimisen välillä. Lapset ja nuoret ovat yhä levottomampia ja tarkkaavaisuuden eri haasteet ovat lisääntyneet. Olisiko vastaus haasteisiin juuri ulkona liikkumisen, ulkona oppimisen lisääminen?  Suosittelen.


Mikäli vielä pohdit muutosta omiin mahdollisuuksiin lisätä oman viiteryhmän ulkona toimimista, suosittelen tutustumaan lähimpään metsäryhmään ja / tai vierailemaan sivullani www.kelo-concept.fi. Sivustoilta löydät ideat päivärytmiin, varusteisiin ja vuosikelloon. Jokainen on kuitenkin oman tiensä kulkija ja luovuus tulee ottaa käyttöön tätä työtä tehdessä. Älä siis pelkää innostua ja olla rohkea muutoksentekijä. Sen sijaan tuunaa työpäiväsi, havaitse lähiluontosi ja iloitse siitä mitä se sinulle tarjoaa – ihan kaikkina vuodenaikoina.


Mari Parikka-Nihti

Ympäristökasvattaja, VO, TS-valtuutettu


 

Pyydä tarjous leiristä