Osaamismerkit – Gotta Catch ’em All!

Julkaistu:

Teksti on alunperin julkaistu Verken blogissa


 Kuvittele, jos jokaiseen metsästettyyn Pokémoniin liittyisi sinulle räätälöity oppimistilanne. Mozilla.orgin digitaaliset Open Badget eli osaamismerkit ovat juuri tällaisia, eli räätälöityjä, pelillisiä oppimistilanteita, joita erilaiset oppijat ratkovat erilaisin oppimistuloksin.


Osaamismerkeillä oppimisen tunnistaminen helpottuu


Open Badget leviävät maailmalla. Osaamismerkit ovat visuaalinen keino asettaa oppimistavoitteita, osoittaa ja tunnistaa taitoja ja osaamista sekä parhaimmillaan palkitseva tapa tuoda esille opittua. Sadat formaalit oppilaitokset ovat ottaneet merkit käyttöönsä kursseillaan ympäri maailman, mutta suurin potentiaali niissä lienee formaalin koulutuksen ulkopuolella tapahtuvien oppimiskokemuksien rakentamisessa, tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Osaamismerkkejä voi suunnitella ja myöntää organisaatio tai henkilö, ja merkkien sisältö voidaan suunnitella ja räätälöidä oppijan kanssa yhdessä tai erikseen havaittuja oppimistavoitteita vastaavaksi. Ansaitut merkit säilyvät näppärästi digitaalisessa merkkirepussa, joista oppija voi esitellä saavutuksiaan tilanteesta ja tarpeesta riippuen.


Osaamismerkit nuorisokeskuksissa


Suomen Nuorisokeskuksissa on rakennettu osaamismerkkejä tukemaan muun muassa harjoittelijoiden, vapaaehtoisten ja nuorisoryhmien oppimista. Sen sijaan että vapaaehtoisen perehdyttäminen hoidetaan keskusteluina ja aluekierroksina, saa vapaaehtoinen tehtäväkseen suorittaa itsenäisesti sarjan merkkejä, joita toteuttamalla hän esimerkiksi perehtyy talon tapoihin, esittelee itsensä yhteistyökumppaneille somessa ja pohtii tekemämme nuorisotyön tavoitteita mindmapiksi. Sarjan viimeinen merkki ohjaa vapaaehtoisen reflektoimaan kokemuksiaan ohjaajansa kanssa, jolloin oppiminen ja pohdinnat kirjataan talteen todistusaineistoksi opitusta.Osaamismerkit toimivat loistavasti myös nuorisoryhmien kanssa. Esimerkiksi Nuorisokeskus Hyvärilään saapuva kansainvälinen nuorisovaihtoryhmä käy ensimmäisenä Culture Curious -merkin kimppuun, joka kannustaa nuorta ottamaan selvää toisen maan nuorten arjesta, istumaan tuntemattoman viereen lounaspöydässä ja etsimään yhteisiä harrastuksia. Osaamismerkkiä suorittaessa oppii huomaamattaan kulttuurien välistä kompetenssia!


Osaamismerkit johdattelevat oppimistilanteisiin


Osaamismerkit antavat vastuun oppimisesta sille kenelle se kuuluu, eli oppijalle. Osaamismerkkejä tarjoavat organisaatiot eivät määritä, mitä nuoren tulee oppia, vaan millaisiin oppimistilanteisiin nuori joutuu. Lisäksi osaamismerkkien käyttö antaa organisaatiolle mahdollisuuden mallintaa ja pelillistää nuorisokasvatuksellisia tavoitteita tehden niistä helposti lähestyttäviä kaikille!


Osaamismerkit kannustavat ja ohjaavat nuoria merkityksellisiin ja konkreettisiin oppimistilanteisiin joihin on helppo palata reflektioissa. Ne myös tarjoavat suorittajalleen konkreettisen palkinnon – osaamismerkin – jolle organisaation leima antaa painoarvoa. Nuorisokeskuksissa on huomattu, että osaamismerkkien tavoittelu kiinnostaa erityisesti diginuoria, joille osaamismerkkien suorittaminen rinnastuu esimerkiksi Pokémon-jahtiin. Poksujen sijaan mobiililaitteelle tallentuu todistusaineistoa erilaisista taidoista ja oppimiskokemuksista.


 


Antti Korhonen


Antti on Suomen Nuorisokeskuksilla (#suomennuorisokeskukset) kansainvälisen nuorisotyön koordinaattorina työskentelevä savolainen wannabe-sosiaalipedagogi, jonka ammatillisena intohimona on non-formaali oppiminen; sen tunnustaminen ja tunnistaminen. Viime aikoina nuorten kansainvälisissä hankkeissa omaan merkkiportfolioon on kertynyt mm. Vastuullinen tubettaja, KV-katalyytti, Reflective digi-learner ja Extraordinary agent of online youth work -merkit.

Pyydä tarjous leiristä