Nordic Outdoor Therapy Network -tapaaminen Turussa 23.–25.10.2017

Julkaistu:


Mitä saadaan, kun tuodaan yhteen 48 tunniksi inspiroivia ja intomielisiä Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia neljästä eri Pohjoismaasta luonnonkauniiseen Turkuun keskustelemaan pohjoismaisesta seikkailuterapiasta, sen tilasta ja tulevaisuuden visioista?


Ylitetään rajoja ja luodaan siltoja – konkretiaa ja vertauskuviaNordic Outdoor Therapy Network -tapaaminen järjestettiin Turussa suomalaisen edustajiston voimin, johon kuului lisäkseni psykologi ja perheterapeutti Pekka Lyytinen ja psykologi Markus Mattsson. Vieraiksemme saimme Norjasta psykologi Leiv Einar Gabrielsenin, Tanskasta psykologi Tinna Mariagerin ja sosiaalityöntekijä Thomas Kjaerin sekä Ruotsista eräopas, sosiaalityöntekijä Niklas Taliaferron ja psykoterapeutti Maria Palmerin.


Aloitimme yhteisen työskentelyn MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Isät ja pojat puussa -projektiin tutustuen Pekan ja toimintaterapeutti Satu Kanasen ohjauksessa. Käytännön esimerkistä inspiroituneena jaoimme vuorollamme tietämyksemme siitä, mitä missäkin maassa seikkailuterapian alalla tapahtuu. Kävi selväksi, että jokaisen maan seikkailukasvatuskenttä on vahva ja nyt olisi tilausta myös seikkailuterapian jäsentyneempään lanseeraukseen.


Totesimme yhdessä, että Pohjoismaat hyötyvät tiiviistä yhteistyöstä, koska näin alkuvaiheessa aiheen parissa työskentelee jokaisessa maassa vain rajallinen määrä ihmisiä.


Verkoston yhtenä tavoitteena on pyrkimys jakaa maiden kesken parhaita toimintatapojamme maantieteellisiin rajoihin törmäämättä ja tukea yhteistä pohjoismaista kulttuuri-identiteettiä sekä luontoperinnettä.


Adventure Therapy muuttuu pohjoismaiseen muotoon Outdoor TherapyTapaamisen parasta antia oli yhteisen pohjoismaisen identiteetin vahvistaminen ja vahvan yhteistyön kehittäminen alan hyväksi. Selvin kannanotto pohjoisten kulttuuriperinteen ja luontosuhteen esiintuomiseksi oli vaihtaa verkoston alkuperäinen nimi Nordic Adventure Therapy nimeksi Nordic Outdoor Therapy.


Verkoston nimen uudelleenmuotoilulla pyrittiin tuomaan esille pohjoismaisessa perinteessä kulkevaa luonnon kanssa vuorovaikutussuhteessa olemista. Termi ”Outdoor Therapy” antaa verkoston mukaan enemmän vapauksia toteuttaa terapiaa luonnossa aina metsäterapiasta seikkailutoimintaan. Samalla nimi antaa lupauksen siitä, että terapia toteutetaan ulkona toimistoista ja sen voi tehdä moniammatillisella yhteistyöllä, jossa yhdistetään ammatillinen osaaminen käsitteestä ”Outdoor” (esimerkiki eräopas) Therapy (validoitu terapeutti), jotka tekevät tiimityötä asiakkaan eteen.


Tulevaisuuden visioita


Verkoston tapaaminen oli vahva alkusysäys niin pohjoismaiselle verkostotyölle kuin jokaisen maan omien verkostojen luomiselle. Tällä hetkellä verkosto koostuu ihmistä, jotka ovat jaetun kiinnostuksen kautta löytäneet toisensa ja lähteneet rakentamaan jäsentyneempää kokonaisuutta seikkailuterapian ympärille. Jatkossa maiden edustajisto tullaan valitsemaan jokaisen maan oman verkoston toimesta.


Suomalainen seikkailuterapia availee siis silmiään ja ottaa ensiaskeleitaan verkostotoiminnan muodossa. Tiedossa on, että meillä on vahva seikkailukasvatuksellinen osaaminen, jonka yhtenä osana ovat olleet myös seikkailutoiminnan terapeuttiset mahdollisuudet ja toteutus. Nyt tarkoituksena on kerätä saman sateenvarjon alle terapia- ja terapeuttista työtä tekevät seikkailualan ammattilaiset.


 


Kutsu teille!


Hei te kaikki seikkailuterapiaan tai seikkailun terapeuttiseen käyttöön samaistuvat toimija! Käykää tsekkaamassa sekä pohjoismaiset että suomalaiset seikkailuterapia- ja Outdoor Therapy Facebook-sivut! Tulkaa mukaan keskusteluun, vaikuttamaan ja kehittämään sitä, mihin suuntaan seikkailuterapia Suomessa ja Pohjoismaissa lähtee!


 


Suomen Seikkailuterapiaverkoston Facebook-sivut

Nordic Outdoor Therapy Network Facebook-sivut


Syysterveisin,


Miia Riihimäki


Toimintaterapeutti

Liikunnanohjaaja

Maisteriopiskelija Transcultural European Outdoor Studies


Suomen edustaja verkostoissa:

Nordic Outdoor Therapy Network

8th International Adventure Therapy Conference Sydney 2018


Lisätietoa sähköpostitse: miia.riihimaki/at/outlook.com


Tai muulta Suomen edustajistolta:


Pekka Lyytiseltä: pekka.lyytinen/at/mll.fi


Markus Mattsonilta: markus.mattsson/at/helsinki.fi

Pyydä tarjous leiristä