Nuorisokeskusten vuosi 2022 numeroina

Julkaistu:

Luvut ovat nuorisokeskusten ilmoittamia lukuja vuoden 2022 toiminnasta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kehitettyyn toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmä Sarviin.

Nuorisokeskusten vuoden 2022 infograafi.
  • 124 189 käyttöpäivää
  • 292 094 ohjausta*
  • 113 002 yöpymistä
  • Nuorisokäyttöaste 75 %
  • 17 815 leirikoululaisia
  • 1968 Nuotta-valmennettavaa
  • 7612 nuorta kerhossa, koulutuksessa tai tapahtumissa
  • 3167 luonto- ja ympäristötoiminnan asiakasta
  • 1717 luonto- ja ympäristökoulutoiminnassa
  • 239 henkilötyövuotta

* Nuorisokeskusten ohjausyksiköt tilastoidaan Sarvi-järjestelmään kolmessa osassa: oman ohjauksen yksiköt 110 431 (yli 4h kestävä nuorisokeskusten oma ohjaus), muun ohjauksen yksiköt 42 621 ja yöpymisvuorokausien yksiköt 139 094 (yksi yksikkö / yö).

Pyydä tarjous leiristä