Nuotta_karhu – KopioNuotta-valmennus

Nuotta-valmennus on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Muut ryhmät voivat tiedustella mahdollisuutta Nuotta-valmennukseen omakustannehintaan (80€/hlö/vrk täysihoidolla) keskuksista.

Nuotta-valmennuksen tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen, jossa keskitymme erityisesti tukemaan nuorten arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistumista. Intensiivivalmennuksia järjestetään yhdeksässä valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa.

Työkalu nuoren sosiaalisen vahvistumisen tukemiseksi

  • Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorille
  • Vahvistaa arjenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja terveitä elämäntapoja
  • 13 – 28-vuotiaille nuorille
  • Toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä pienryhmässä
  • Ryhmä- ja yksilömuotoista tukea
  • Tyypillinen kesto on 2 – 4 vrk

Nuotta-valmennus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden vahvistaa luottamuksellista suhdetta nuoreen ja seurata ryhmän toimintaa uudessa ympäristössä. Seikkailulliset aktiviteetit, kädentaidot ja liikunta ryhmässä vahvistavat ryhmätyötaitoja ja luottamusta. Ihan vain kiireetön yhdessä oleminen ja keskustelu yhteisinä iltahetkinä on tärkeää työntekijöiden ja nuorten luottamussuhteen rakentumiselle.

Nuotta-valmentaja kannustaa

Nuotta-valmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden haastaa itseään kokeilemaan uutta toimintaa, jossa jokainen määrittää omat rajansa ja kantaa vastuun toiminnasta. Nuotta-valmentajan tehtävä on kannustaa, antaa positiivista palautetta ja auttaa nuoria käsittelemään koettuja asioita, jolloin nuorten usko omaan pärjäämiseen kasvaa, kun he ratkovat haasteita yhdessä ja saavat onnistumisen kokemuksia. Valmennukset suunnitellaan nuorten ja lähettävien tahojen tarpeista lähtöisin. Myös nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa valmennuksen sisältöihin.

Varaa Nuotta-valmennus