Seminaari opetuksen toiminnallisista menetelmistä

Julkaistu:


Tervetuloa ToiMeen!-hankkeen seminaariin oppimaan toiminnallisia menetelmiä ja tutustumaan ulkonaoppimisen mahdollisuuksiin Humanistiseen ammattikorkeakouluun Nurmijärvelle tai Nuorisokeskus Pikku-Syötteelle Pudasjärvelle! Seminaarit on suunnattu yläkoulun opettajille ja rehtoreille ja kaikille muille kiinnostuneille. Valitse itsellesi sopivampi ajankohta. Seminaarien sisältö on samalainen.


Seminaarit järjestävät yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen nuorisokeskukset.


16.–17.11.2017, Humak, Nurmijärvi


23.–24.11.2017 Nuorisokeskus Pikku-Syöte, Pudasjärvi (katso Pikku-Syötteen matkailutarjous seminaariin osallistujille)


Nurmijärven seminaarissa työskentelemme molemmilla kotimaisilla kielillä ja Pikku-Syötteen seminaarissa suomen kielellä.


Seminaarin hinta 90 € ja se sisältää ruokailut ja majoituksen 2 hengen huoneissa. Ilmoittaudu tästä linkistä: www.lyyti.in/toimeen


Maksu tapahtuu erillisellä laskutuksella ilmoittautumisen jälkeen. Elokuussa lähetämme sinulle linkin, josta voit ilmoittautua työpajoihin.


 


Välkommen på ToiMeen!-projektets seminarium där vi lär oss mera om utnyttjandet av funktionella undervisningsmetoder och utomhusundervisning på Humanistiska yrkeshögskolans kampus i Nurmijärvi eller (på finska) på Nuorisokeskus Pikku-Syöte i Pudasjärvi. Seminariet riktar sig till högstadiernas ämneslärare och rektorer samt alla andra intresserade. Om du vill delta i seminariet på svenska välj då seminariet i Nurmijärvi. Programmet är identiskt.


Seminariet arrangeras i samarbete mellan Humanistiska yrkeshögskolan och Suomen Nuorisokeskukset.


16.–17.11.2017, Humak, Nurmijärvi


23.–24.11.2017 Nuorisokeskus Pikku-Syöte, Pudasjärvi (se erbjudandet för seminariedeltagarna)


Seminariet i Nurmijävi förverkligas som tvåspråkigt (svenska, finska) och seminariet i Pikku-Syöte på finska. Priset, i vilket ingår program, kost och logi i dubbelrum, är 90 €. Anmäl dig via länken www.lyyti.in/toimeen


Betalning sker via fakturering efter anmälan. I augusti sänder vi dig en länk med hjälp av vilken du anmäler dig till de olika workshoparna.


  


SEMINAARIOHJELMA / SEMINARIEPROGRAM


Torstai / Torsdag

15.30 Saapuminen, ilmoittautuminen, ruokailu / Ankomst, anmälning, middag

17.00–19.30 ToiMeen!-hanke ja Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry esittäytyvät / Presentation av ToiMeen!-projektet och Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

19.30 Toiminnallista iltaohjelmaa / Funktionellt kvällsprogram

Sauna, iltapalaa / Bastu och kvällsbit


Perjantai / Fredag


TYÖPAJAT: Voit valita 4 erilaista työpajaa seuraavista:

WORKSHOPS: Du kan väljä 4 av följande olika workshops:


  • Johdatus toiminnallisiin menetelmiin / Introduktion till funktionella undervisningsmetoder Humak, ToiMeen!-hanke/ Humak, ToiMeen-projektet
  • Liikkuva koulu: Koulun tilojen ja ympäristön hyödyntäminen/ Utnyttjande av skolans utrymmen och omgivning
  • Ulkoluokka aineenopetuksessa/ Utomhus klassrum i ämnesundervisningen
  • Digisovellukset ja laitteet liikuttajina opetuksessa/ Digi-applikationer och apparater som verktyg för den funktionella undervisningen
  • Toiminnallisuus eri oppiaineissa/ Funktionella metoder i olika undervisningsämnen
  • Nuorisopalvelut oppilaiden liikuttamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tukena/ Ungdomstjänsterna som stöd för skolorna i det hälso- och motionsfrämjande arbetet
  • Seikkailupedagogiikka aineenopetuksen välineenä / Äventyrspedagogik som verktyg i ämnesundervisningen
  • Nuorisokeskusten ja koulujen yhteistyömahdollisuudet / Nuorisokeskus och skolornas samarbetsmöjligheter


8.30–9.30 Paja / Workshop 1

9.45–10.45 Paja / Workshop 2

11.00–12.00 Paja / Workshop 3

12–13 LOUNAS / LUNCH

13.00–14.00 Paja / Workshop 4

14–14.30 KAHVITAUKO / KAFFEPAUS

14.30–16.00 PANEELIKESKUSTELU: Uusi opetussuunnitelma ja toiminnallinen opetus / PANELDISKUSSION: Den nya läroplanen och funktionella undervisningsmetoder


ToiMeen!-seminaarien mainos (pdf)


 


 

Pyydä tarjous leiristä