Seikkailukasvatus näyttävästi esillä Ulos-Ut-Out!-tapahtumassa

Julkaistu:


Seikkailukasvatus on valokeilassa Ulos – Ut – Out! -suurtapahtumassa, joka järjestetään 5.–6.6.2017 Turussa ja Nuorisokeskus Ahtelassa Sauvossa. Tapahtuma tarjoaa


  • luentoja ja seminaareja Turun linnassa
  • liki 60 toiminnallista työpajaa – jokaiselle jotakin!
  • näkökulmia turvalliseen luonnossa tapahtuvaan kasvun tukemiseen, opetukseen ja oppimismenetelmiin
  • työkaluja uusien opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttamiseen
  • kohtaamispaikan kaikille opetus- kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille


Tapahtumassa järjestetään Nuorisokeskus Villa Elban toimesta kaksikielinen työpaja Nuorisokeskuspedagogiikka uuden OPSin tukena. Työpajassa perehdytään luennoiden ja toiminnallisesti nuorisokeskuspedagogiikan keskeisiin piirteisiin. Lisäksi tapahtumassa on lukuisia seikkailukasvatukseen keskittyneitä luentoja ja työpajoja.


Tapahtumaan on tulossa n. 500 ulkona oppimisesta kiinnostunutta kasvatus-, opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan edustajaa. SNK ry:llä on tapahtumassa oma näyttelypiste, jossa Suomen nuorisokeskukset ovat esillä erityisesti seikkailukasvatustoimintojen ja leirikoulujen kautta. SNK ry:n näyttelypisteellä yhteisöpedagogi (AMK) Suvi Widenius kertoo suomalaisen seikkailukasvatuksen arvoista ja tunnuspiirteistä.


Seikkailukasvatus innostaa, haastaa positiivisesti ja liikuttaa niin yksilö- kuin yhteisötasollakin! Kurkkaa tapahtuman käsiohjelma osoitteesta www.ulos2017.fi

Pyydä tarjous leiristä