Nuorisokeskus Vasatokka hakee toimitusjohtajaa

Julkaistu:

Vasatokka


Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy on Inarin kuntakonserniin kuuluva yhtiö, joka vastaa valtakunnallisen Nuorisokeskus Vasatokan toiminnasta. Vasatokan ensisijaisena tehtävänä on toimia nuorisolain mukaisena valtakunnallisena nuorisokeskuksena ja toteuttaa nuorisokeskukselle määriteltyjä tavoitteita ja tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee keskuksen nuorisotoimintaa. Vasatokassa järjestetään leirikouluja, ryhmäytymispäiviä, lasten- ja nuorten leirejä, kansainvälisiä leirejä sekä tarjotaan majoitus-, ateria- ja ohjelmapalveluja kaikille matkailijoille. Vasatokka tekee myös kiinteää yhteistyötä kunnan nuorisotoimen kanssa. Keskus sijaitsee Inarissa, Riutulan kylässä.Haemme

TOIMITUSJOHTAJAAToimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta, päivittäisjohtamisesta, taloudenhallinnasta, henkilöstöhallinnasta sekä kehittämisestä ja investoinneista, niin nuoriso- kuin liiketaloudenkin puolella.Työ edellyttää laaja-alaista osaamista tehtäviksi määritellyillä osa-alueilla, liiketalouden ymmärrystä sekä riittävää työkokemusta. Työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työhön. Tehtävään valittavalla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto, riittävästi kokemusta työn tehtäväalueilta sekä riittävä kielitaito. Aiempi työkokemus nuorisokeskuksissa luetaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Oman auton käyttö on työn kannalta välttämätöntä.Vapaamuotoiset hakemukset perjantaihin 30.1.2020 klo 15 mennessä jaana.seipiharju@gmail.com tai postitse Angelintie 696, 99870 Inari. Kuoreen merkintä työhakemus. Tehtävä täytetään 1.3.2020 alkaen toistaiseksi. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Jaana Seipiharju, jaana.seipiharju@gmail.com p. 040 551 1506 (arkisin klo 16 jälkeen) 

Vs. toimitusjohtaja Riitta Kämäräinen, riitta.kamarainen@inari.fi tai p. 040 5140 880 (arkisin klo 10–14).SNK ry edistää ja koordinoi nuorisokeskusten toimintaa. Lue lisää nuorisokeskustoiminnasta täältä.

Pyydä tarjous leiristä