Marttisen pajalta eväitä elämään

Julkaistu:

Nuorisokeskus Marttisen työpajatoiminnassa pyritään yksilövalmennuksen ja myönteisten työelämäkokemusten avulla vahvistamaan pajatoimintaan tulleen nuoren arjenhallintataitoja ja parantamaan hänen valmiuksiaan hakeutua koulutukseen tai työhön. Jokaiselle Marttisen pajatoimintaan osallistuvalle nuorelle tehdään räätälöity suunnitelma, jossa huomioidaan nuoren nykytilanne ja tavoitteet, jotka saavuttamalla nuoren toimintakyky, arjen hallinta ja mahdollisuudet suunnitella tulevaisuutta vahvistuvat.


  


– Marttisen paja toteuttaa monipuolista ja täyden palvelun työpajatoimintaa. Pajajakson lähtökohdat määräytyvät yksilöllisesti pajatoimintaan osallistuvan nuoren lähtökohdista ja tarpeista käsin, tarkentaa Nuorisokeskus Marttisen nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu.


 


– Pajajakson aikana painottuvat joko yksilöllinen, arjen parempaan hallintaan tähtäävä toiminta tai koulutus- ja työelämävalmiudet. Painotukset riippuvat täysin toimintaan osallistuvan nuoren tarpeista ja tavoitteista, pajakoordinaattori Timo Haaksluoto selventää.


Omat vahvuudet selkiytyvät pajatoiminnassa


Marttisen pajatoiminnan ydin on nuoressa itsessään. Pajajakson alussa kartoitetaan nuoren lähtötilanne ja kirkastetaan nuoren omia tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. 


– Nuori saa yksilövalmennuksesta tukea elämänhallinnallisten valmiuksien parantamiseksi. Tämän vuoksi valmennuksessa kiinnitetään huomiota myös päivärytmiin, terveellisiin elämäntapoihin ja itsenäiseen omien asioiden hoitoon, Haaksluoto kertoo.


 


Kun arjenhallintataidot ovat hyppysissä, työelämävalmiuksia on helpompi vahvistaa.


 


Jos nuori on epävarma omista taidoistaan ja kyvyistään, voi epävarmuus purkautua uhmakkaana käyttäytymisenä ja hällä väliä -asenteena. Marttisen pajalta nuori saa onnistumisen kokemuksia ja vahvistusta omiin kykyihin luottamisessa.


 


– Pajatoiminnassamme keskeistä on tekemällä oppiminen ja koko Nuorisokeskus Marttisen yhteisöllinen tuki. Pajajakson aikana nuoren huomio kiinnitetään onnistumisen kokemuksiin ja hänen omiin vahvuuksiinsa. Positiivista palautetta ei pihtailla, erityisnuorisotyöntekijä Mika Tenetz kertoo.


 


Usko omiin kykyihin pärjätä niin arjessa, koulutuksessa kuin työelämässäkin luo vahvan pohjan tulevaisuudelle.


Pajalta monipuoliset valmiudet työhön ja tulevaisuuteen


Nuorisokeskus Marttisen työpajatoiminnassa nuorella on käytössään mahtava arsenaali mahdollisuuksia käytännön työelämään tutustumiseksi.


  


–Marttisessa nuori voi tutustua monipuolisesti nuorisokeskuksen toimintaan. Pajajaksolla nuori voi tutustua nuorisokeskuksen vastaanotto- ja majoituspalveluista aina kiinteistö- ja ruokapalveluihin. Meiltä löytyy myös mahdollisuuksia osallistua viestintä-, myynti- ja markkinointityöhön, Sanna Järvensivu vinkkaa.


 


Nuorisokeskusympäristö on aivan omanlaisensa miljöö, jossa käytännössä kokeilla hyvin erilaisia työtehtäviä. Oman mausteensa pajajaksoon tuovat nuorisokeskuksen kansainväliset vieraat ja -ohjelmat, joihin nuori voi halutessaan tutustua.


 


– Nykyään pajatoiminnasta on myös mahdollista lähteä kansainvälisen nuorisotyön ohjelmiin ulkomaille asti, kansainvälisen nuorisotyön koordinaattori Antti Korhonen innostuu.


 


Nuorisokeskus Marttisen paja on merkittävä sosiaalisen vahvistamisen palvelu, jonka tavoitteena on ehkäistä paikallisia erityistä tukea tarvitsevia nuoria syrjäytymästä yhteiskunnasta.


 


– Pajatoiminta ja nuorten puolesta täydellä sydämellä työskentelevä Nuorisokeskus Marttisen henkilökunta auttaa nuoria löytämään uusia polkuja merkitykselliseen arkeen ja työelämään, Sanna Järvensivu iloitsee.


 


Lisätietoja:


Sanna Järvensivu


nuorisopalvelupäällikkö


+358 (0)44 715 1926


nuorisokeskus (at) marttinen.fi


 

Pyydä tarjous leiristä