Joskus on ihan hyvä vain olla

Julkaistu:

Kuluvalla 2000-luvulla on useampaan otteeseen uutisoitu näyttävästi nuorempien sukupolvien katoavasta keskittymiskyvystä. Aihetta myös tutkitaan monitieteisesti ja tieteiden välisesti yhä enenevässä määrin. Myös nuorisokeskustoiminnassa lasten lisääntynyt levottomuus nousee toistuvasti esille.


– Uteliaisuus, oppimisen ilo ja tekemisen riemu ovat ominaisia piirteitä suurimmalle osalle leirikoululaisia, kertoo Nuorisokeskus Anjalan nuorisotyön koordinaattori Outi Rasimus.


– Tänä vuonna olemme koululaisten ryhmissä kuitenkin kohdanneet tavallista enemmän lapsia, joille sääntöjen ja ohjeiden kuunteleminen, oman vuoron odottaminen ja kommunikoiminen kaverin kanssa muuten kuin tönimällä ja tuuppimalla on ollut erityisen haastavaa, Rasimus jatkaa.


Nuorisokeskus Anjalassa on huomattu, että toisinaan uhmakkaan ja levottoman käyttäytymisen takana saattaa piillä epävarma lapsi, joka ei tunne omia rajojaan tai vahvuuksiaan. Nämä lapset tarvitsevat erityistä huomiota ja kasvatuksellisia toimenpiteitä impulssikontrollin kehittymiseksi.


Levottomuutta ruokkiva elinympäristö


Nykyinen elinympäristömme ruokkii rauhattomuutta varsinkin luontaisesti levottomuuteen taipuvaisten yksilöiden kohdalla.


– Lasten elämässä on tälle ajalle ominaista rikkonaisuutta, mikä saattaa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Vaihtuvat opettajat, rikkonainen ja kiireinen arki ja koko ajan käsillä oleva tekniikka aiheuttavat lapsissa epävarmuutta ja kyvyttömyyttä tuoda omia näkemyksiään esille muuten kuin uhmakkaasti käyttäytymällä, Outi Rasimus selittää.


Viime aikoina on keskusteltu laajasti lasten levottomuuteen vaikuttavista tekijöistä. Taskuissa ja repuissa mukana kulkevat mobiililaitteet ovat tuoneet kaikkien saataville elämäntyylin, jossa pitäisi hallita monta eri asiaa yhtä aikaa. Virikkeiden virta häiritsee keskittymistä ja ruokkii elämyshakuisuutta. Jatkuvat ärsykkeet koukuttavat ja samalla kuormittavat.


– Onko tällainen elämäntyyli tuonut tullessaan vaikeuksia rauhoittumiseen ja oman vuoron odottamiseen? Mitä jos elämässä kaikkea ei saakaan heti kun haluaa?, Nuorisokeskus Anjalassa pohditaan.


Oikeanlainen ympäristö rauhoittaa herkkää tai levottomuuteen taipuvaista lasta tai nuorta. Retki metsässä, onkiminen, luonnon tutkiminen tai luontoympäristön havainnointi rauhoittaa ja opettaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan toisin kuin mobiilit viestintälaitteet, jotka vaativat keskittymistä ja reagointia moneen asiaan yhtä aikaa.


Leirikouluissa harjoitellaan rauhoittumista ja ärsykkeiden hallintataitojaLeirikoulun aikana koululuokat astuvat pois omasta tutusta arkiympäristöstään uuteen tuntemattomaan maailmaan. Oppikirjat vaihtuvat elämykselliseen oppimiseen ja hyvät yhteistyötaidot korostuvat. Leirikoulussa on myös turvallista kokeilla omia rajoja ja harjoitella tärkeitä tiimityötaitoja.


– Melkein kaikki Nuorisokeskus Anjalan leirikouluohjelmat perustuvat yhteistyöhön, omien rajojen turvalliseen koettelemiseen ja kaverin kannustamiseen, Outi Rasimus kertoo.


–  Jos lapset ovat epävarmoja itsestään ja omista taidoistaan, voi kaikki epävarmuus purkautua vieraassa ympäristössä uhmakkaana käyttäytymisenä. Kokemuksellisessa oppimisessa tärkeää onkin onnistumisen kokemuksien saaminen ja omiin kykyihin luottaminen, Rasimus jatkaa.


Lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten tehtävänä on toimia turvallisina kasvattajina, jotka toiminnallaan auttavat lasta tai nuorta rauhoittumaan ja edistävät lasten ja nuorten keskittymiskyvyn kehittymistä. Kasvattajien – niin vanhempien, opettajien kuin nuorisotyöntekijöidenkin – tulee olla valmiita ottamaan vastaan erilaisia tunteita ja tunnemyrskyjäkin.


– Leirikouluissa tärkeänä elementtinä toimivat positiiviset oppimiskokemukset: Korostamme kaikenlaisia onnistumisia ja iloitsemme yhteistyön voimasta, Outi Rasimus innostuu.


Kasvattajien pitäisi myös ymmärtää, että lasten ja nuorten ajoittainen tylsistyminen ei ole vaarallista. Joskus on ihan hyvä vain olla.


 


Lisätiedot:       


Outi Rasimus

nuorisotyön koordinaattori

Nuorisokeskus Anjala

040 4833 650

Pyydä tarjous leiristä