”Ei liian valmis maailma” – NYT!-tutkimus starttasi osallistavalla webinaarilla

Julkaistu:

NYT!-hanke


Kaksi vuotta sitten näihin aikoihin istuimme Tampereen yliopistolla pohtimassa, miten voisimme edistää elämys- ja seikkailupedagogisten lähestymistapojen käyttöä kasvatustyössä ja samalla edesauttaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentamista. Suomen Nuorisokeskusyhdistyksen koordinoima seikkailukasvatusverkosto oli lähestynyt korkeakouluja ja kutsunut aiheesta kiinnostuneita ideoimaan tutkimusta. Ahkeran työstämisen tuloksena syntyi NYT!-hanke, joka sai ennen joulua ilouutisen Koneen säätiöltä, eli neljäksi vuodeksi 400 000 € rahoituksen.


 


Tampereen korkeakouluyhteisössä toteutettavan NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -hankkeen tavoitteena on tutkia ja tukea nuorten ympäristöpoliittista toimijuutta. Hankkeen keskiössä ovat Nuorisokeskus Marttisissa Virroilla toteutettavat leirikoulupilotit, joissa sovelletaan elämys- ja seikkailupedagogisia menetelmiä. Seikkailukasvatuksen nojatessa elämyksellisyyteen, yhteisöllisyyteen, luontoyhteyden vaalimiseen ja yksilön identiteettiin rakentamiseen voivat ympäristötoimijuuteen tähtäävät leirikoulut avata monenlaisista taustoista tuleville nuorille näköalaa ympäristötekojen tärkeyteen ja siihen, miksi ja miten kannustaa toisiakin toimimaan ympäristön puolesta.


 


NYT!-hankkeen viime viikkoinen käynnistystilaisuus järjestettiin koronakriisin seurauksena intiiminä webinaarina, johon osallistui hankkeen laaja työryhmä, seikkailukasvattajista koostuva ohjausryhmä ja mukaan kutsuttuja ympäristökasvattajia, nuoriso-ohjaajia ja tutkijoita. Tilaisuuden tavoite oli moninaisen yhteisömme asiantuntemuksen jakaminen ja riittävän yhteneväisen näkemyksen muodostaminen hankkeen toteuttamiseksi. Ennakkotehtävänä oli lyhyiden videoiden kautta astua nuorten moniääniseen maailmaan ympäristökysymyksissä ja tutustua seikkailukasvatukseen.


 


Aamupäivällä kuulimme Siina Leinikan ja Sanna Järvensivun avauksen Marttisen leirikoulutoiminnasta. Veli-Matti Värrin puheenvuoro sai kuulijat pohtimaan kriittisesti nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa maailmassa, jossa heidät kasvatetaan jo varhain sisäistämään kuluttamisen varaan rakentuva ajattelutapa hyvästä ja tavoiteltavasta elämästä. Eveliina Asikaisen, Päivi Honkatukian ja Seppo J.A. Karppisen puheenvuorot seikkailukasvatuksesta, nuorten vaikuttamisesta ja sen esteistä sekä ympäristöpoliittisen toimijuudesta loivat toivoa siitä, että muutos ekologisempaan suuntaan on mahdollinen.


 


Puheenvuorojen jälkeisessä keskustelussa eräs nuoriso-ohjaaja nosti esille, että monet nuoret ovat hyvin tietoisia ympäristöasioista oppien niitä paljon toisiltaan. Kuitenkin monet lopulta sosiaalistuvat aikuisten luomaan tai ainakin ylläpitämään ”liian valmiiseen maailmaan” eli kapitalistiseen kulutuskulttuuriin. Miten voisimme vastuullisina aikuisina luoda nuorille enemmän tilaa ja tilaisuuksia kyseenalaistaa ja muuttaa yleistä suhtautumista itsestään selväksi muodostuneeseen kulutuskulttuuriimme, jossa luonto nähdään lähinnä talouden resurssina?


 


Kick off-tilaisuuden lounastauolla teimme kukin kävelyn kotinsa lähiluonnossa valokuvaten siellä olevan lempipaikkamme. Iltapäivän pienryhmissä jaoimme lähiluontokokemuksiamme ja ideoimme syksyllä 2020 järjestettävää ensimmäistä leirikoulupilottia, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten luontosuhdetta, herätellä heitä tiedostamaan aikamme ympäristöongelma ja ympäristöä koskeva ajatteluansa sekä aktivoitumaan toimimaan poliittisesti ympäristön puolesta.


 


NYT!-hankkeen tutkimus- ja kehittämisyhteisö tuo yhteen poikkeuksellisella tavalla monipuolista osaamista nuorten toimijuudesta, osallisuudesta ja vaikuttamisesta, elämys- ja seikkailupedagogiikasta sekä ympäristö-, liikunta- ja mediakasvatuksesta. NYT!-hankkeessa tieteellisen tutkimuksen osaamiseen yhdistyy käytännöllinen nuorten vaikuttamisen sekä seikkailullisen ja toiminnallisen ohjauksen rautainen kokemus. Ei ihme, että moni meistä koki oppivansa seminaarissa uutta ja inspiroitui!


 


Seuraa blogisarjaamme NYT!-hankkeen etenemisestä, kokemuksista ja tutkimustuloksista. Seuraavissa pian ilmestyvissä blogiteksteissä on tiivistelmiä Kick offissa kuulluista asiantuntijapuheenvuoroista.


 


Kirjoittajat:


Heli Eischer, Suomen Nuorisokeskusyhdistys


Mari Pienimäki & Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto


Maarit Marttila, Tampereen seudun ammattiopisto


 

Pyydä tarjous leiristä