Arvonnan säännöt

Näiden sääntöjen ja selosteiden lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n arvontaan osallistumiselle Nuori24-tapahtumassa 24.-25.4.2024. Lue tietosuojaseloste ja rekisteriseloste.

Arvonnan järjestäjä:
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Uusikatu 55-57 as. 207
90120 Oulu
Y-tunnus: 1592715-9

Myöhemmin ”Järjestäjä”

 1. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.
 2. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla. Alle 15-vuotiasta osallistujaa edustaa hänen huoltajansa.
 3. Nuori24-tapahtuman arvonta suoritetaan 30.4.2024 mennessä ja palkinto on käytettävä 31.12.2024 mennessä erikseen sovittavana ajankohtana.
 4. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.
 5. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvonnan Järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.
 6. Arvonnan päätyttyä voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta viiden (5) arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
 7. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla tai tileillä.
 8. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.
 9. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan Järjestäjä.
 10. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.
 11. Suomen nuorisokeskusten työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.
Pyydä tarjous leiristä