Nuorisokeskukset tukevat hyvää elämää

 

Suomen nuorisokeskuksilla on yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tukea lasten ja nuorten hyviä kasvu- ja elinolosuhteita. Nuorisokeskukset ovat innostava kohtaamispaikka kaikille nuorille ja heidän kanssaan toimiville.

Suomen nuorisokeskukset muodostavat koko maan kattavan verkoston ja tarjoavat elämyksellisen, turvallisen ja kehittävän toimintaympäristön lähellä luontoa. Niissä tehtävä nuorisotyö tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä tarjoamalla yhteisöllistä ja osallisuutta edistävää toimintaa ja palveluita. Nuorisokeskusten yhteiskunnallista tehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen nuorisokeskusyhdistys koordinoi ja kehittää nuorisokeskusten yhteistä toimintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja koordinoi valtakunnallista seikkailukasvatusverkostoa ja kehittää seikkailukasvatusta Suomessa.

Tervetuloa nuorisokeskukseen!

kartta-v1