Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä

Suomen nuorisokeskuksilla on yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tukea lasten ja nuorten hyvää elämää.

Nuorisokeskukset ovat innostava kohtaamispaikka kaikille nuorille ja heidän kanssaan toimiville. Suomen nuorisokeskukset muodostavat koko maan kattavan verkoston ja tarjoavat elämyksellisen, turvallisen ja kehittävän toimintaympäristön lähellä luontoa. Nuorisokeskukset tukevat nuorten kasvua ja uskoa omiin kykyihinsä tarjoamalla yhteisöllistä ja osallisuutta edistävää toimintaa ja palveluita. Nuorisokeskusten yhteiskunnallista tehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen nuorisokeskusyhdistys koordinoi ja kehittää nuorisokeskusten yhteistä toimintaa sekä toimii valtakunnallisen seikkailukasvatusverkoston kotipesänä.

kartta-v1

Ajankohtaista

19.02.2016: Nuotta-valmennuksen jatko varmistunut

Nuotta-valmennus tulee saamaan jatkoa toimintaansa vuoden 2016 aikana. Valmennukset kohdennetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorille.