Bildande besök till ungdomscentren i Finland

Julkaistu:

Bakom kulisserna: Finska lägerskolor och utomhusundervisning 

Ungdomscentren i Finland välkomnar besökare för inlärning om våra aktivitetsbaserade undervisningsmetoder, äventyrsundervisning och miljöbetingade angelägenheter. Vi är specialister i utomhuspedagogik, där skolbarn, familjer, professionella inom utbildning samt stats- och kommunala tjänstemän inom bildningsbranshen kan erfara finska naturen och njuta av våra tjänster i en trygg och positiv atmosfär. 

En heldagsbesök inkluderar presentation av det finska lägerskolsystemet och Ungdomscentrens pedagogiska förhållningssätt och drivande. Finska Ungdomscentren är experter i icke-formell inlärning och vi har i flera decennier vittnat om våra successfulla inlärningsmetoder. Besökarna får vara med och delta i två självvalda lägerskolaktiviteter och själv erfara inlärning genom erfarenhet, som är mera specifikt definierat än inlärning genom reflektering. De får lära om utomhusundervisningsmetoder och hur hållbarhet och miljövärden ingår i våra aktiviteter. 

Heldagsbesök till en ungdomscentra 

 • Avgift: 900 € + moms 24 %.
 • Tilläggspris: lunch 10€/person (logi och priser på övriga tjänster debiteras skilt av var och en ungdomscentra).
 • Längd: 7 timmar
 • Säsong: Året om
 • Gruppstorlek: Max. 15 personer
 • Språk: Engelska
 • Besökarnas status: Professionell bakgrund eller med erfarenhet om arbete på fältet 

Halvdagsbesök till en ungdomscentra 

 • Avgift: 500 € + moms 24 %.
 • Tilläggspris: lunch 10€/person (logi och priser på övriga tjänster debiteras skilt av var och en ungdomscentra).
 • Längd: 4 timmar + lunch
 • Säsong: Året om
 • Gruppstorlek: Max. 15 personer 
 • Språk: Engelska 
 • Besökarnas status: Professionell bakgrund eller med erfarenhet om arbete på fältet

Extra program: 

Besök till lokala grundskolor och gymnasier kan arrangeras i syftet att presentera Finlands lägerskolsystem.

 • Avgift: TBA, beroende på gruppstorlek, f.r.om. 400€
  Besökets längd: 2-3 timmar 
 • Säsong: Under skolåret. Skolbesök är inte möjliga under skolornas semestertid.
 • Besökstidpunkt: Vardagar mellan 08:00 – 15:00 
 • Gruppstorlek: Max. 15 personer
 • Språk: Engelska
 • Besökarnas status: Professionell bakgrund eller med erfarenhet om arbete på fältet. 
Suomen nuorisokeskukset kartalla.

Fråga om möjlighet till online föreläsning! 

Kontakt: 
info@snk.fi
+358 40 162 5453
https://www.snk.fi/sv/ 

Finska Ungdomscentren är de största lägerskolarrangörerna i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet övervakar och understöder verksamheten. Utvecklande av ungdomsarbetet inom nätverket baserar på att följa nationell programpolitik för ungdomsarbete samt gällande förordningar.