Seikkailullinen leirikoulu haastoi nuoret tutkijoiksi – alustavia NYT!-tutkimustuloksia - Suomen nuorisokeskukset