Hevostelupäivä Sannan ja Vasatokan kesäponien johdolla - Suomen nuorisokeskukset