Minna Juvalainen on valittu Seikkailuterapiaverkoston yhteyshenkilöksi - Suomen nuorisokeskukset