Strategia

Suomen nuorisokeskusten strategian tarkoituksena on kirkastaa keskusten yhteiskunnallista tehtävää ja vahvistaa keskusten yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä. Strategia määrittelee yhteiset valinnat ja yhteisen tahtotilan. Strategia määrittelee ja kirkastaa myös SNK ry:n perustehtävää ja toiminnan painopistealueita sekä keskusten ja SNK ry:n keskinäistä suhdetta, rooleja ja työnjakoja. Nuorisokeskusten yhteinen strategia määrittää ja ohjaa myös jokaisen nuorisokeskuksen omaa toimintaa.

Suomen nuorisokeskusten strategia 2020

Visio

Vuonna 2020 Suomen nuorisokeskukset ovat nuorisotyön tunnustettu osaaja ja yhteistyön rakentaja, joiden työ perustuu vahvaan nuorisokeskuspedagogiikkaan ja nuorten osallisuuteen. Nuorisokeskukset tuottavat lisäarvoa nuorisotyön kentälle alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.