Suomen nuorisokeskusyhdistys ry

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry) on nuorisolain (1285/2016) 3 §:ssä mainittu valtakunnallinen nuorisoalan yhteisö, joka edistää toimialan osaamista ja asiantuntijuutta. Kehittämistyön tavoitteena on nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen.

SNK ry koordinoi valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteistyötä. Yhdistys myös vastaa yhteisesti sovituista kehittämistehtävistä, kuten brändin, viestinnän, nuorisotyön laadun ja nuorisokeskuspedagogiikan jalostamisesta ja jalkauttamisesta nuorisokeskuksiin.

Yhdistys on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 nimeämä nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus. SNK ry:n erityisenä vastuualueena on osallisuutta tukevan kasvatuksen kehittäminen erityisesti leirikoulutoiminnassa, seikkailu- ja ympäristökasvatuksessa sekä sosiaalisessa ja kansainvälisessä nuorisotyössä.

Nuorisokeskusyhdistys on vankka vaikuttaja

 

Vaikutetaan yhdessä! Kuva: Nuorisokeskus Metsäkartano.

SNK ry vaikuttaa nuorisotoimialalla aktiivisella sidosryhmätyöllä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen aktiiviseen kumppanuusverkostoon kuuluu  poliittisia päättäjiä mm. OKM:n nuorisotyön- ja politiikan vastuualueen sekä aluehallinnon piiristä. Lisäksi yhdistys vahvistaa nuorisokeskusten toimintaedellytyksiä ylläpitämällä vahvoja verkostoja nuorisoalan merkittävien alueellisten, paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Kuva: Nuorisokeskus Metsäkartano