Seikkailukasvatus Suomessa

Suomessa seikkailu- ja elämyskasvatuksellisia menetelmiä käyttävät ammattilaiset, tutkijat, alan opiskelijat ja muut kiinnostuneet ovat koonneet rivejään valtakunnalliseksi verkostoksi, jonka tavoitteena on seikkailukasvatuksen kehittymiseen ja yhteiskunnallisen asemaan vaikuttaminen. Suomen nuorisokeskusyhdistys toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä seikkailukasvatusverkoston hallinnollisena kotipesänä.

Seikkailukasvatusverkosto koordinoi alan koulutustarjontaa, kerää aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita yhteisen pöydän ääreen sekä tarjoaa kentän toimijoille uusia väyliä vertaisoppimiseen ja tiedonjakoon.

Seikkailukasvatusverkosto ylläpitää seikkailukasvatus.fi-sivustoa sekä sen Facebook-sivua. Lisäksi seikkailukasvatusverkosto koordinoi ja tukee vuosittain järjestettäviä valtakunnallisia seikkailukasvatuspäiviä sekä seikkailukasvattajien alueellisia verkostotapaamisia.

Seikkailukasvatusverkoston päätavoite on edistää yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja kohtaamisia sekä tarjota väylä seikkailukasvatukseen tutustumiseen.

Seikkailukasvatusverkostolla on oma ohjausryhmä, joka on avainasemassa verkoston kehittämisessä.