Leirikoulut

Nuorisokeskusten leirikouluissa oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuvat kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunitelman, eli OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan tavoitteiden asettamista toiminnalle ja niiden saavuttamista ryhmämuotoisten harjoitteiden avulla. Kokemuksia ja tunteita reflektoidaan ohjaajan tuella.

Nuorisokeskusten leirikouluissa

  • toimitaan nuorisokeskusten arvojen ja nuorisokeskuspedagogiikan mukaisesti
  • oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tehden, kokien ja toimien
  • osallistujat oppivat asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia ryhmässä
  • osallistujat pääsevät turvallisesti harjoittelemaan vastuun kantoa omasta toiminnasta
  • kokemuksia ja tunteita reflektoidaan ammattitaitoisten ohjaajien tuella
  • leirikoulussa opittuja asioita pyritään rinnastamaan osallistujan omaan arkeen
  • opettajalla on mahdollisuus olla havainnoitsijan roolissa
  • opettajaa tuetaan leirikoulussa käynnistyneen prosessin jatkamisessa
  • ohjaajat tietoisesti vahvistavat oppilaan uskoa omiin kykyihin

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta sekä kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.

Osaamiskokonaisuuden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista.

Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Nuorisokeskuksissa on helppoa järjestää leirikoulu tai luokan ryhmäytymispäivä, joka tukee hyvää ryhmähenkeä ja kouluhyvinvointia.

Tutustu Leirikoulu-esitteeseen

Pedagogisissa leirikouluissa ryhmät ratkovat haasteita yhdessä ja saavat itseluottamusta elämysten lomassa vaikkapa melomalla tai kiipeämällä. Opettaja voi oppia uutta oppilaistaan, kun saa tarkkailla heitä keskuksen ammattilaisen ohjauksessa. Olemme Suomen suurin leirikoulujärjestäjä. Nuorisokeskuksissa järjestetään vuosittain yli 800 leirikoulua.

Mitä leirikoulu maksaa?

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorisokeskusten yleishyödyllistä ja kasvatuksellista toimintaa nuorille, mikä huomioidaan leirikoulujen hinnoittelussa. Tyypillinen vuorokausihinta täysihoidolla on n. 50 euroa/henkilö. Hinta vaihtelee ohjelman ja sesongin mukaan. Voitte saada leirikoulun edullisemmin sesongin ulkopuolella! Lisätietoa suoraan keskuksista.

Varaa leirikoulu

Leirikouluja järjestetään valtakunnallisissa nuorisokeskuksissa eri puolilla maata ympäri vuoden.

Varaa leirikoulu tai jätä yhteydenottopyyntö täältä