Boost Your Possibilities -hanke

Boost Your Possibilities! – Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning on Suomen nuorisokeskusyhdistyksen koordinoima monikansallinen hanke, jota toteutetaan Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa. Hankkeessa kehitetään nuorten liikkuvuutta ja kulttuurien välistä oppimista. Tutkimuksen avulla selvennetään millaisia vaikutuksia kansainvälistymisellä on nuorten elämässä.

Hanke on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n myöntämä Erasmus+-rahoitteinen strateginen kumppanuus, jossa kehitetään nuorisokeskusten kansainvälisen nuorisotyön toimintaa ja laatua, palveluja ja ohjelmia, jaetaan hyviä kokemuksia ja käytänteitä sekä kehitetään henkilökunnan osaamista.

Kaksivuotisen hankkeen aikana nuorisokeskuksissa keskitytään erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Nuorisokeskuksissa tehtävän kansainvälisen nuorisotyön vaikuttavuus
  • Laadukkaaseen oppimiseen ja oppimisen tunnistamiseen johtavien hyvien käytäntöjen jakaminen kansainvälisissä nuorisohankkeissa
  • Kansainvälisen nuorisotyön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen aikana toteutetaan muun muassa 15 ammatillista vaihtokoulutusta (Job Shadow) nuorisotyöntekijöille sekä paikallisia ja alueellisia työpajoja sekä nuorille ja nuorten parissa toimiville.

Alueellisessa toiminnassa hyödynnetään eri maiden nuorisokeskuksissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Tutkimusosiossa best practise -esimerkkien avulla selvitetään, millaisia vaikutuksia nuorten kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin yhteiskunnankin tasolla.

Samalla kartoitetaan myös kansainvälisen toiminnan tarpeita alueellisesti nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johdolla. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen nuorisotutkimusseuran kanssa. Hankkeen tutkijana toimii FT Anu Gretschel, tiimissä mukana myös FT Tomi Kiilakoski sekä tutkijat Tina Cupar Sloveniasta ja Merle Linno Virosta.