slide-2

Kansainvälinen toiminta

Suomen nuorisokeskusyhdistyksen kansainvälinen toiminta on verkostoyhteistyötä, jonka kautta tavoitamme koko Suomen nuorisotyön kentän. Toimintamme perustuu toimimiseen erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Toimintamme tavoitteena on luoda edellytyksiä kansainväliselle nuorisotyölle edistämällä nuorten, kuntien, järjestöjen sekä nuorisoprojektien kansainvälistä toimintaa sekä yhteistyötä. Toiminnalla edistämme nuorten liikkuvuutta ja eri toimijoiden yhteistyön kehittymistä.

Nuorisokeskukset ovat toimineet kymmeniä vuosia kansainvälisen nuorisotyön edistäjänä omalla alueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä globaalikasvatustoimijoiden kanssa järjestetään koulutuksia ja tapahtumia. Yhteistyön avulla luodaan toimintamalleja, joiden kautta tuetaan lasten ja nuorten kasvua kohti vastuullista ja aktiivista maailmankansalaisuutta.

Nuorisokeskusten kansainvälinen toiminta on

  • opintovierailuja
  • eri järjestöjen kansainvälisiä nuorten leirejä
  • koulutuksia globaalikasvatuksesta
  • tapahtumia ja teemapäiviä
  • työssä oppimiseen painottuneita job shadow -matkoja
  • eurooppalaisten EVS-nuorten vapaaehtoistyötä keskuksissamme
  • Boost your possibilities -hankkeen (2015 – 2017) toteuttamista

Ritva Saarikettu
kansainvälisen työn koordinaattori
ritva.saarikettu@kokkola.fi
Puh. 0500 902 330

SNK ry:n yhteistyöverkostot:

European Network of Youth Centers (ENYC)

Erlebnistage, Saksa

Anyang Youth Foundation, Soul, Etelä-Korea