Nuorisokeskustoiminta

Nuorisokeskukset ovat itsenäisiä toimijoita, jotka muodostavat yhtenäisen 10 nuorisokeskuksesta muodostuvan verkoston. Nuorisokeskusten toimintaa ohjaa ensisijaisesti nuorisolaki, jonka päätavoitteena on nuoren kasvun tukeminen kohti aktiivista kansalaisuutta.

Suomen nuorisokeskukset edistävät nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen. Nuorisokeskukset tukevat myös kouluttajien ja kasvattajien työtä. Näissä tehtävissä nuorisokeskukset tuottavat leirikoulujen, luonto- ja harrasteleirien, seikkailukasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, koulutusten, kokousten, perhe- ja virkistyslomien ja nuorisotapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita. Nuorisokeskukset toimivat myös kansainvälisen nuorisotoiminnan koordinoijina ja kohtauspaikkoina. Nuorisokeskukset kehittävät  kansainvälistä nuorisotyötä yhdessä nuorisotutkijoiden ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palvelut toteutetaan paikalliskulttuurin kannalta merkittävillä paikoilla, joissa on nuorisotyöhön kehitetyt turvalliset puitteet, majoitus- ja ateriapalvelut, kokous- ja koulutustilat sekä toimintaan soveltuvat harrastus- ja liikuntavälineistö sekä tilat.

Nuorisokeskuksissa toteutettavaa nuorisotyötä ohjaa nuorisokeskuspedagogiikka, mikä on nuorisokeskusten yhteinen näkemys hyvästä nuorisotyöstä nuorisokeskusten toimintaympäristössä.

Nuorisokeskukset nuorisotyön ammattilaisia

Nuorisotyö on nuorisokeskusten osaamisen ydintä. Nuorisokeskusten nuorisotyön ammattilaiset kohtaavat vuosittain tuhansia nuorten ryhmiä järjestöistä, kouluista, kunnista,kartta@2x seurakunnista ja muista nuorten ryhmistä.

Ryhmät tulevat keskuksiin pitämään leirejä, kokouksia, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia.

Nuorisokeskusten työntekijät voivat tukea ryhmän toimintaa esimerkiksi

  1. tavoitteiden asettamisessa
  2. ryhmädynamiikan kehittymisessä
  3. ryhmäytymisessä
  4. nuorten osallisuuden toteutumisessa
  5. luontosuhteen kehittymisessä
  6. tarjoamalla ryhmälle ja ohjaajalle uusia työkaluja

Nuorisokeskuksen ohjaaja voi osallistua ryhmän tavoitteiden ja sitä kautta tavoitteita tukevan ohjelmakokonaisuuden miettimiseen alusta lähtien. Nuorisokeskuksissa voi myös järjestää oma-aloitteista toimintaa hyödyntäen nuorisotyöhön suunniteltuja tiloja ja ympäristöä. Nuorisokeskukset kehittävät nuorisotyötä alueellisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.